Oddworld: Stranger's Wrath

 https://mega.nz/#!ZslXgYwC!nyymdz0lTjTYMlBG9OV_Krybrhn1z_5eFekdCz4n5Oc