Blade II

 https://mega.nz/#!XBkyzL7Z!lT3zNswBvpRE_AnCOJZZ2MDv89MLtG6TdQQY6OgFU4c